بیستمین نمایشگاه تخصصی صنایع چوب | IRAN WOODEX 2023

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ - ۱۲/۱۱/۱۴۰۱
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت چوب ایران ۱۴۰۱

۹ تا ۱۲ بهمن

 

The 20th  Intl. Exhibition of Wood Industry Machinery

۲۹ January – 1 February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران