نمایشگاه صنعت معدن ایران ۹۹ | IRAN CONMIN 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۰/۱۱/۱۳۹۹ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاشانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن ایران

۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 16th  Intl. Iran Mining Industry Exhibition

IRAN CONMIN 2021

۳۰ January – 2 February


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران