نمایشگاه صنعت برق ۹۹ | IRAN ELEC SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیستمین نمایشگاه صنعت برق

۲۳ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

 

The 20th  Intl. Iran Electricity Exhibition

IRAN ELEC SHOW 2021

۱۲ – ۱۵ January


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران