نمایشگاه آجیل، خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی ۱۴۰۱ | IRAN NUTS 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ - ۲۴/۰۶/۱۴۰۱
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاهفتمین نمایشگاه بین المللی آجیل، خشکبار و گیاهان دارویی

۲۱ تا ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

The 7th Intl. Exhibition of Nuts, Saffron & Herbal Meds

IRAN NUTS 2022

۱۲ – ۱۵ September


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران