نمایشگاه کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی | IRAN SHOP 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاچهاردهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی

۲۳ تا ۲۶ دی ماه ۹۹


The 14th Intl. Exhibition of Goods, Stores & Shop Services

IRAN SHOP 2021

۱۲ – ۱۵ January


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران