نمایشگاه ایران پلاست ۹۹ | IRAN PLAST 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - ۲۲/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاچهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست

۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 14th  Intl. Exhibition of Iran Plast

IRAN PLAT 2021

۷ – ۱۰ February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران