نمایشگاه آب تهران ۹۹ | TEHRAN WATER SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاشانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

۲۳ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

 

The 16th  Intl. Water & Waste Water Exhibition

TEHRAN WATER SHOW 2021

۱۲ – ۱۵ January


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران