ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور

by / پنجشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ / Published in
Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ - ۲۰/۰۹/۱۳۹۸
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی ها


ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور

۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۹۸


 


 


مکان رویداد : مصلای تهران

TOP UA-143756211-1