سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره | DOWINTECH 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۸/۰۴/۱۴۰۰ - ۱۱/۰۴/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه در و پنجره  – ۱۴۰۰

۸ تا ۱۱ تیر


The 13th Intl Doors & Windows Technology Exhibition

 ۲۹ June – 2 July


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground