سومین نمایشگاه بازیافت و مدیریت پسماند | IRAN RECYCLE 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ - ۱۰/۱۲/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه بازیافت و مدیریت پسماند ۱۴۰۰

۷ تا ۱۰ اسفند


The 3rd Intl Exhibition of Waste Management & Recycling

۲۶ February – 1 March


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground