دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها | B2 BAIEX 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۶/۰۳/۱۴۰۰ - ۱۰/۰۳/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه قیر و آسفالت ۱۴۰۰

۶ تا ۹ خرداد


The 12th Int’l Exhibition of Bitumen, Asphalt, Insulation

۲۷ – ۳۰ May


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground