دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی | IRAN STONE SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ - ۱۵/۰۵/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه سنگهای تزئینی ۱۴۰۰

۸ تا ۱۱ تیر


The 12th Intl Exhibition of Stone

۲۹ June – 2 July


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground