نمایشگاه صادرات صنعت مبلمان ۱۴۰۱ | IRAN FURNITURE INDUSTRY EXPORT FAIR 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۳/۰۴/۱۴۰۱ - ۲۶/۰۴/۱۴۰۱
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاسی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادرات صنعت مبلمان

۲۳ تا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱

The 31th Intl Furniture Industry Export Fair

IRAN FURNITURE IND EXPORT FAIR 2022

۱۴ – ۱۷ July


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground