بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی | IRAN HOUSE APPS 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ - ۲۸/۰۸/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه نمایشگاه لوازم خانگی ۱۴۰۰

۲۵ تا ۲۸ آبان ماه

 

The 21st  Household Appliances Intl. Exhibition

IRAN HOSE APPS 2021

۱۶ – ۱۹ November


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران