بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی | IRAN AGROFOOD 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ - ۰۳/۰۷/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنایع کشاورزی ۱۴۰۰

۳۱ شهریور تا ۳ مهر


The 28th Intl. Iran Agricultural & Food Trade Fair

۲۲ – ۲۵ September


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground