بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی | IRAN OIL SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۳/۰۶/۱۴۰۰ - ۱۶/۰۶/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت نفت ۱۴۰۰

۱۳ تا ۱۶ شهریور


The 26th Intl Exhibition of Oil Industry

۴ – ۷ September


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground