بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات و فنآوری اطلاعات | IRAN TELECOM 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۲/۱۰/۱۴۰۰ - ۰۵/۱۰/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه فنآوری ارتباطاط و اطلاعات ۱۴۰۰

۲ تا ۵ آبان


The 22nd Intl. Exhibition of Telecommunication & Innovative CIT Solutions

۲۳ – ۲۶ December


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground