بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی | IRAN HOUSE APPS 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۹/۰۹/۱۴۰۱ - ۰۲/۱۰/۱۴۰۱
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه نمایشگاه لوازم خانگی ۱۴۰۱

۲۹ آذر تا ۲ دی ماه

 

The 22nd  Household Appliances Intl. Exhibition

IRAN HOSE APPS 2022

۲۰ – ۲۳ December


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران