بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات و فنآوری اطلاعات | IRAN TELECOM 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ - ۲۱/۰۷/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه فنآوری ارتباطاط و اطلاعات ۱۴۰۰

۱۸ تا ۲۱ مهر


The 22nd Intl. Exhibition of Telecommunication & Innovative CIT Solutions

۱۰ – ۱۳ October


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground