بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق | IRAN ELEC SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۷/۰۸/۱۴۰۰ - ۱۰/۰۸/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت برق ۱۴۰۰

۷ تا ۱۰ آبان ماه

 

The 21st  Intl. Iran Electricity Exhibition

IRAN ELEC SHOW 2021

۲۹ October – 1 November


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران