ایران کازمِتیکا – سومین همایش و نمایشگاه آرایشی، بهداشتی | IRAN COSMETICA 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ - ۱۸/۰۹/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاهمایش و نمایشگاه ایران کازمِتیکا ۱۴۰۰

۱۶ تا ۱۸ آذر

 

IRAN COSMETICA 2021

۷ – ۹ December


مکان برگزاری: Olympic Hotel Int’l Conference Hall