ایران میدکس ۱۴۰۱| IRAN MIDEX 2023

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ - ۰۲/۱۱/۱۴۰۱
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی ها



سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و معماری داخلی

۲۹ دی تا ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

The 13th  Intl, Exhibition of Architecture & Modern House

IRAN MIDEX 2023

۱۹ – ۲۲ January


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران