زمان برگزاری: ۲۶ تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: بانک پارسیان، ۸۶۶٫۶ مترمربع (ایران) / بانک سپه، ۱۲۷٫۵ متر مربع (ایران)

TOP