زمان برگزاری: ۲۶ تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: بانک پارسیان، ۸۶۶.۶ مترمربع (ایران) / بانک سپه، ۱۲۷.۵ متر مربع (ایران)

دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ by
TOP