یوراسیا پلاست ۲۰۱۷


زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: مرکز گرد هم آیی و نمایشگاهی تویاپ – استانبول
مشتریان: شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ۱۵۰ مترمربع