یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته


زمان برگزاری: ۳ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: شهرداری منطقه چوخوروا – آدانا، ۳۳ متر مربع (ترکیه)