کنگره آسم و آلرژی

by / سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ / Published in اخبار

زمان برگزاری: ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: تالار همایش بیمارستان امام خمینی (بیمارستان هزار تخت خوابی)
مشتریان: داروسازی دکتر عبیدی، ۱۴ مترمربع (ایران)

TOP UA-143756211-1