چهارمین نمایشگاه بین المللی سیم و کابل تهران


زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تهران
مشتریان: پاویون اتریش، ۲۲۲ مترمربع