غرفه سازی نمایشگاه ایران سبز,

چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green 2019)

زمان برگزاری: ۲۲  تا ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: هُلدینگ درویش پایا، ۵۶ مترمربع


 

غرفه سازی نمایشگاه ایران سبز,

Darvish Paya | Iran Green 2019
درویش پایا | چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 

غرفه سازی نمایشگاه ایران سبز,

Darvish Paya | Iran Green 2019
درویش پایا | چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 

غرفه سازی نمایشگاه ایران سبز,

Darvish Paya | Iran Green 2019
درویش پایا | چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 

غرفه سازی نمایشگاه ایران سبز,

Darvish Paya | Iran Green 2019
درویش پایا | چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 


نمایشگاه ایران سبز؛ تهران – فروردین ۹۸

حضور تعداد بالای  شرکت های خارجی – عمدتا اروپایی، در سه دوره گذشته نمایشگاه “ایران سبز” بیانگر اهمیت مشارکت در این نمایشگاه برای سایرکشورها بوده و حضور پررنگ شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی در کنار شرکت های بین المللی در چهارمین دوره این نمایشگاه نیز نشان می دهد که ایران می تواند به عنوان مرکزی برای تبادل و تعامل تجاری در زمینه باغبانی که شاخه ای از کشاورزی محسوب می شود در منطقه و جهان معرفی شود.

شرکت نمایشگاهی HPP هلند و شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا برگزارکنندگان این نمایشگاه می باشند. شرکت غرفه سازی برسا با ساخت ۵۶ متر مربع غرفه در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

منابع:

http://www.darkoob.ir/events/30035

http://www.khazareurasia.ir/