هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران


زمان برگزاری: ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پیشگامان پخش صدیق –۶۸.۲۵ مترمربع