هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته


زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: کاوش دانه –۸۰.۵ مترمربع