هشتمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (Iran MIDEX 2018)


زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پیشگامان معماری آریا، ۱۵۴ مترمربع