Ebrahim_IranMetafo2021_01

هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی | غرفه ابراهیم


IRAN METAFO 2021


زمان برگزاری: ۱۴ تا ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: شرکت ابراهیم، ۴۰ مترمربع در فضای باز (ایران)