غرفه سازی برسا,برسا ساخت آرایه,غرفه سازی نمایشگاهی,شرکت غرفه سازی,غرفه سازی خودساز

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

زمان برگزاری: 1 تا 4 آذر ماه 1397

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

مشتریان: روبام، 40.5 مترمربع (کره)

بالا