غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی برای شرکت رایتل

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)


زمان برگزاری: ۱۱ تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: رایتل، ۱۰۰۰ مترمربع (داخل سالن و فضای باز)