[01]TurkeyMinstryofTurism_resize

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری


نمایشگاه گردشگری

یک ضرورت انکارناپذیر برای کشوری با پیشینه تاریخی چند هزارساله


نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتل داری ایران از تاریخ ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد. برپایی این نمایشگاه در حقیقت این فرصت را برای تمامی سازمانها، اتحادیه ها، تشکل ها، شرکتها و همچنین افرادی که به نوعی در ارتباط با این صنعت هستند فراهم نمود تا امکان معرفی و ارائه توانمندیها و امکانات خود را به عموم مردم و همچنین به موسسات و سازمانهای مرتبط بدست آورند.
نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع وابسته تنها رویداد رسمی نمایشگاهی کشور در حوزه صنعت گردشگری و هتل داری است که در تقویم سازمان جهانی گردشگری WTO به ثبت رسیده و مورد تأیید و توجه این سازمان است . هرساله اسامی شرکت کنندگان این نمایشگاه از سوی برگزارکننده در اختیار WTO قرار میگیرد و حضور در آن به عنوان یک رکورد از سوی سازمان WTO در سوابق شرکت کنندگان ثبت میشود. بعلاوه این نمایشگاه تنها نمایشگاه در حوزه صنعت گردشگری و هتل داری در تهران است که مجوز قانونی سازمان توسعه تجارت را داراست.
برسا در این نمایشگاه طراح و مجری ساخت غرفه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شرکت ناب استیل بوده است.
طراحی غرفه وزارت فرهنگ ترکیه با رعایت فرمی که کمپین HOME ترکیه، در غرفه های گردشگری خود در نظرداشت، شکل گرفت. در این میان با وجود فضای محدود نسبت به تعدد موضوعات مورد نیاز کارفرما، سعی شد یکپارچگی فرم غرفه حفظ گردد.
در طراحی غرفه شرکت ناب استیل سعی تیم برسا در به وجود آوردن فضایی کلاسیک و مناسب چنان موفق بود که نحوه چیدمان محصولات به راحتی به بازدیدکنندگان اجازه میداد به تماشای محصولات لوکس این شرکت بپردازند.