زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسپندماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: بَرسا، ۹۶ متر مربع (ایران)

زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: همراه اول، ۱۰۰ متر مربع (ایران) / آی. بی. سی. سولار، ۳۰ مترمربع (آلمان)

زمان برگزاری: ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: آرتا، ۶۲۸ متر مربع (ایران)

زمان برگزاری: ۳ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: شهرداری منطقه چوخوروا – آدانا، ۳۳ متر مربع (ترکیه)

زمان برگزاری: ۲ تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد – تهران مشتریان: شرکت خدمات انفورماتیک، ۱۸۵.۵ متر مربع / بانک پارسیان، ۴۴ مترمربع

زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پیشگامان معماری آریا، ۱۵۴ مترمربع

زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس – شیراز رویداد استالکس چیست؟ غرفه (Stall) به عنوان نمادی از صنعت نمایشگاهی، رسالت بصری و معنایی رویدادها را بر عهده دارد. تجلی صنعت نمایشگاهی وامدار تجمیع گروه‌های تخصصی مختلفی است که هریک سهمی به سزا در این عرصه

زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تهران مشتریان: پاویون اتریش، ۲۲۲ مترمربع

یوراسیا پلاست ۲۰۱۷

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶ by

زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: مرکز گرد هم آیی و نمایشگاهی تویاپ – استانبول مشتریان: شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ۱۵۰ مترمربع

زمان برگزاری: ۱۳ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: اینداکتوترم (هند)، ۶۲ مترمربع

TOP