نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی تهران نود و هشت

by / شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ / Published in اخبار
PPSCO | Iran Agrofood 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی

زمان برگزاری: ۲۸  تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: آلمان، ۲۰۰ مترمربع / فراکشت پارسیان، ۳۶ مترمربع / پیشگامان پخش صدیق ، ۴۹ مترمربع (ایران – اروپا) / آکراس، ۳۶ مترمربع (اتریش)


TOP UA-143756211-1