مهندس جهان پناه مدیر فنی بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور بیش ۱۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. یکی از نکات قابل ذکر این نمایشگاه حضور نسبتا پررنگ شرکت های خارجی و بزرگان صنعت نفت دنیا نسبت به سال های پیش است.

آقای مهندس علیرضا جهان پناه مدیرعامل شرکت برسا و رئیس هیئت مدیره انجمن غرفه سازان تهران مدیریت فنی این نمایشگاه را که بزگترین نمایشگاه کشورمان بعد از نمایشگاه ساختمان می باشد عهده دار بودند.

نمایشگاه نفت بعد از نمایشگاه ساختمان، بزرگ ترین نمایشگاه سال می باشد که در حدود هزار غرفه از بیش از ۳۰ کشور شرکت کننده از چهار گوشه دنیا در آن حضور داشتند.

یکی از نکات ویژه در غرفه سازی این نمایشگاه، الزامی بودن ساخت غرفه توسط پیمانکاران تایید صلاحیت شده از سوی مدیریت طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی بوده است.