شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,ساخت و تولید استند نمایش محصول

محل جدید شرکت برسا

شرکت برسا در امرداد ماه ۱۳۹۶ خورشیدی به آدرس:

تهران، احمد آباد مستوفی، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن ۸C انتقال یافت.

تلفن: ۰۲۱۵۴۴۶۳۰۰۰

فکس: ۰۲۱۵۶۷۱۷۷۸۶