سیستم مدولار اداری

  • مبلمان اداری مدولار برسا با تکیه بر سال ها تجربه طراحی و اجرای فضاهای اداری شکل گرفته و راه حلی است جامع برای پاسخ به نیاز سازمان های کوچک و بزرگ امروزی.
  • سیستم مدولار اداری برسا در چهار گروه زیر طبقه بندی شده است:
  • • سیستم مدولار پرسنلی یکپارچه
  • • سیستم مدولار مدیریتی و کنفرانس
  • • پارتیشن های بلند
  • • کانترهای پذیرش مدولار
  • محصولات برسا دارای ظرفیت تنوع ترکیب بندی در چیدمان فضاهای اداری سازمان شما بوده و مجموعه ای یکپارچه و بسیار زیبا را ایجاد می کند. هندسه صریح اجزاء این سیستم و استاندارد ابعاد آن موجب می گردد که آنها مستقلاً و در ترکیب با یکدیگر کارآمد، راحت و مستحکم باشند.
TOP