غرفه سازی نمایشگاهی,غرفه ساز,

غرفه AGT | هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان

زمان برگزاری: ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: AGT، ۳۸۱ مترمربع  (ترکیه)