غرفه پتروشیمی خلیج فارس در نمایشگاه بورس و بانک ۹۸

by / چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ / Published in اخبار
PGPIC | Iran Finex 2019

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

زمان برگزاری: ۲  تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، ۲۸۱ مترمربع


PGPIC | Iran Finex 2019

PGPIC | Iran Finex 2019

 

PGPIC | Iran Finex 2019

PGPIC | Iran Finex 2019

 

PGPIC | Iran Finex 2019

PGPIC | Iran Finex 2019

 

PGPIC | Iran Finex 2019

PGPIC | Iran Finex 2019

 


 

TOP UA-143756211-1