غرفه پارس خزر | نمایشگاه لوازم خانگی / تهران 98

غرفه پارس خزر در نمایشگاه لوازم خانگی تهران ۹۸ | Iran Household Appliances 2019

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

زمان برگزاری: ۲۸ آبان تا ۱ آذر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: لوازم خانگی پارس خزر ، ۲۲۴ مترمربع