Nirou Trans | Iran Elec Show 2019 | 156m2

غرفه نیرو ترانس در نمایشگاه صنعت برق تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

زمان برگزاری: ۹ تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: شرکت نیرو ترانس شیراز، ۱۵۶ مترمربع