غرفه سازی ترکیبی ( مدولار و قطعات خودساز)

  • استفاده از سیستم های پیش ساخته در ترکیب با المان های خود ساز، برای غرفه های گروهی و پاویون های نمایشگاهی کشور های مختلف، و به جهت ایجاد ویژگی و تنوع در غرفه سازی و همچنین کنترل هزینه ها برای بودجه های محدود، روشی موفق و پر طرفدار می باشد
  • ما با ارائه سیستم پیش ساخته با کیفیت و با تکیه بر ظرفیت پر توان ساخت کارخانه برسا و خلاقیت تیم طراحی، تا کنون غرفه های نمایشگاهی ترکیبی موفقی را اجرا نموده ایم.
  • توان عملیاتی فوق العاده برسا، ظرفیت اجرای این سبک از غرفه سازی را در حجم وسیع فراهم نموده است.
  • برسا ارائه دهنده راه حل های خلاق و طراحی مبتکرانه و تولید قطعات تکمیلی برای ترکیب سیستم های پیش ساخته و خودساز ، در پاسخ به نیاز های اختصاصی مشتریان می باشد.
TOP