خدمات طبقه بندی شده نمایشگاهی

تعدد مشارکت در نمایشگاههای مختلف در طول سال موجب گردیده است تا مدیران تمایل داشته باشند ضمن برخورداری از حضوری بی نقص و شایسته در نمایشگاه، با صرف هزینه های منطقی به اهدافشان فکر کنند. در این راستا، غرفه سازی در نمایشگاههای گوناگون، با توجه به موضوع نمایشگاه، فراگیر بودن و نحوه اثر بخشی آن، همچنین سیاست های بازاریابی/ ارتباطی شرکت ها، می تواند در سطوح مختلفی به انجام رسد.

با توجه به آشنایی و مطالعۀ روش های به روز در غرفه سازی و همچنین، دریافت نظرات مدیران شرکت ها و بررسی باز خورد ایشان از سیاست گذاری ها و نحوه مشارکت آنها در نمایشگاههای تخصصی، تیم غرفه سازی نمایشگاهی برسا با کمک زیر ساخت های توسعه یافته، محصولات و خدمات با کیفیت خود را به روشی متفاوت ارائه می کند.

بدین لحاظ، خدمات نمایشگاهی برسا دیزاین از نظر حجم ارائه خدمات و در نتیجه هزینه و قیمت غرفه، در سه سطح مختلف طبقه بندی می شود:

نکات مهمی که در این سطح بندی مورد توجه دقیق قرار گرفته است:

  • سقف بودجه غرفه سازی با توجه به موقعیت کلی، زمان و فراگیر بودن نمایشگاهها متفاوت بوده و سطح بندی خدمات بر اساس این برآیند تنظیم گردیده است.
  • غرفه سازی و خدمات جانبی در هر سه سطح با کیفیت عالی به انجام می رسد.
  • تیم بَرسا دیزاین هیچگاه کیفیت ارائه خدمات خود را فدای قیمت تمام شده ی پروژه نمی کند.
  • بین خدمات نمایشگاهی کلاس "اقتصادی" و خدمات نمایشگاهی کلاس "ممتاز" از نظر ارائه بهترین خدمات و ارائه کار شایسته بر اساس تعهدات پذیرفته شده، تفاوتی وجود ندارد.
  • تیم پشتیبانی برسا هیچگاه مشتریان خود را تنها نمی گذارد و همواره آماده حل مشکلات آنان در طول برگزاری نمایشگاه است.

انواع غرفه سازی

غرفه سازی خودساز

در غرفه سازی نمایشگاهی، اصطلاح خودساز، به غرفه هایی اطلاق می شود که در آنها محدودیت استفاده از مواد و مصالح وجود ندارد...

غرفه سازی پیش ساخته مدولار

در سیستم غرفه سازی مدولار از مصالح مشخصی استفاده می شود که برای این نوع غرفه سازی طراحی شده اند. این سازه های نمایشگاهی، سبک و گسترش پذیر هستند و مدول ها با اتصالات تعریف شده به هم چفت می شوند...

غرفه سازی ترکیبی

در این راه حل غرفه سازی از امکانات غرفه سازی خودساز و غرفه سازی مدولار به صورت ترکیبی استفاده می شود...
TOP