غرفه سازی در نمایشگاه نفت و گاز 98

غرفه سازی در نمایشگاه نفت و گاز ۹۸ – Iran Oil Show 2019

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

زمان برگزاری: ۱۱  تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: اتریش، ۶۶ مترمربع  / شرکت پالایش نفت جی، ۸۳ مترمربع  / شرکت کابل کرمان، ۳۶ مترمربع / شرکت ملی نفت ایران، ۴۱۹ مترمربع / شرکت نیرو ترانس، ۶۵ مترمربع


نمایشگاه نفت ۹۸ – Iran Oil Show 2019