غرفه PMA | IRAN CONFAIR 2019

غرفه سازی در نمایشگاه صنعت ساختمان | Iran Confair 2019

نوزدهمین نمایشکاه بین المللی صنعت ساختمان

زمان برگزاری: ۶  تا ۹ امرداد ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: نماچین، ۴۸۷ مترمربع / پیشگامان معماری آریا، ۱۶۱٫۵ مترمربع