غرفه سازی و برپایی نمایشگاهها در دوران کووید ۱۹


 برپایی نمایشگاههای تخصصی در دو بستر حضوری و آنلاین از شهریور ماه ۹۹ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران


شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران قصد دارد تا با برپایی نمایشگاههای تخصصی در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران به حفظ اشتغال در این صنعت ادامه دهد.  این شرکت با توجه شیوه نامه بهداشتی، ویژه برپایی نمایشگاهها، که مصوب وزارت بهداشت و درمان کشور است اقدام به تجهیز نمایشگاه به دستگاههای بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کووید – ۱۹ کرده است. بنا به اعلام شرکت سهامی نمایشگاهها این شیوه نامه به طور جدی در جریان برگزاری نمایشگاهها اجرایی خواهد شد. همچنین در پی بازدید معاون امور انتظامی مدیرکل امنیتی استانداری تهران قرار بر این شده است تا استانداری به صورت مکتوب در جریان اجرای پروتکل های بهداشتی قرار گیرد تا بتواند بهتر مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاهها را نظارت و مدیریت کند.

مشارکت کنندگان در این نمایشگاهها علاوه بر غرفه سازی و برخورداری از حضور بازدیدکنندگان، می توانند همزمان در بستر مجازی و به صورت آنلاین نیز در وب سایت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی با تهیه فیلم و تصویر به معرفی خود بپردازند.


منبع: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران