PPSCO_IranAgrofood2022_01

غرفه سازی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی


IRAN AGROFOOD 2022


زمان برگزاری: ۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: پیشگامان پخش صدیق، ۶۳ مترمربع (ایران) / هَنسِن، ۶۳ مترمربع (هلند) / اکراس، ۳۵ مترمربع (اتریش) / پاویون بلاروس، ۴۲ مترمربع